Aquests termes i condicions d’Ús, Condicions de Venda i Política de Privadesa, regulen l’ús del, LLOC WEB:

www.lolaperruquers.com,  de la que, DOLORES BECERRA SANCHEZ, amb NIF: 38796811-C, i domicili a: ARGENTONA, 3 LOCAL 1, Codi Postal: 08302. Localitat: MATARO, Província: BARCELONA. és titular.

A través de la seva WEB, DOLORES BECERRA SANCHEZ, d’ara endavant l’administrador de la pàgina web proporciona informació sobre els seus productes i gestions en línia, així com oferir la possibilitat de la seva adquisició. A causa del contingut i la finalitat del WEB, les persones que vulguin comprar  els seus productes han de comptar amb la condició de USUARIS/CLIENTS, la qual s’adqueix a l’apartat EL MEU COMPTE, i completant el formulario de REGISTRE.

 1. INFORMACIÓ SOBRE EL PRODUCTE

Les descripcions dels articles exposats en el WEB es realitzen en base als llistats de productes.

El WEB: www.lolaperruquers.com, del que DOLORES BECERRA SANCHEZ, és Administrador de la venda en línia, dels productes d’estètica i bellesa, que fidels a la nostra essència i professionalitat proporciona una col · lecció de qualitat dels nostres productes, l’assessorament en tendències i desenvolupament de la, elegància a la dona.

Per a DOLORES BECERRA SANCHEZ, cada clienta es mereix, els millors productes del mercat per a la seva cura diària, i nosaltres us ho oferim mitjançant la venda on line d’aquesta pàgina web.

 1. PREUS

Els preus dels productes que s’indiquen a través del LLOC WEB, inclou l’IVA, en tots els seus productes, si la comanda és superior a 50,00, euros, no té despeses d’enviament, si la comanda és inferior, el preu del transport per a Espanya i Balears, serà estipulada segons les tarifes vigents.

 1. DISPONIBILITAT

L’administrador de la pàgina web farà tot el possible per resoldre tots els dubtes i gestions sol·licitats a tots els seus USUARIS/CLIENTS, al més aviat possible en la demanda de les consultes.

No obstant això, de vegades, i per causes difícilment controlables per l’administrador de la pàgina web com a errors humans o incidències en els sistemes informàtics, és possible que la rapidesa finalment servida als USUARIS/CLIENTS, difereixi de la comanda inicialment realitzada per l’administrador de la pàgina web, per satisfer les comandes dels USUARIS/CLIENTS.

Per al cas que la gestió no estigui disponible o no es pogués arribar a finalitzar, després d’haver realitzat la comanda, l’USUARI/CLIENT, serà informat per correu electrònic de l’anul·lació total d’aquesta. Si arran d’aquesta anul·lació l’USUARI/CLIENT, vol tornar la comanda, haurà de seguir allò estipulat a l’apartat Devolució.

 1. PAGAMENT

L’USUARI/CLIENT pagarà en el moment que realitza la comanda del producte. El comprovant de compra de serveis i/o gestions que correspon a la comanda o demanda feta, estarà disponible i es podrà visualitzar al LLOC WEB, a la secció de la Inscripció.

L’USUARI/CLIENT haurà d’abonar l’import corresponent a la comanda mitjançant targeta de crèdit; VISA o MASTERCARD a través de la plataforma de pagament STRIPE

L’USUARI/CLIENT, haurà de notificar a l’administrador de la pàgina web qualsevol càrrec indegut o fraudulent a la targeta utilitzada per a les compres, mitjançant correu electrònic o via telefònica, en el menor termini de temps possible perquè l’administrador pugui fer les gestions oportunes.

 1. SEGURETAT

L’administrador de la pàgina web té les màximes mesures de seguretat comercialment disponibles al sector. A més, el procés de pagament funciona sobre un servidor segur fent servir el protocol SSL. El servidor segur estableix una connexió de manera que la informació es transmet xifrada mitjançant algorismes de 128 bits, que asseguren que només sigui intel·ligible i comprensible per l’ordinador de l’USUARI/CLIENT, i el del LLOC WEB, d’aquesta manera, en utilitzar el protocol SSL es garanteix:

 1. Que l’USUARI/CLIENT, està comunicant les dades al centre servidor de l’administrador de la pàgina web i no a qualsevol altre que intentés fer-se passar per aquest.
 2. Que entre l’USUARI/CLIENT, i el centre servidor de l’administrador de la pàgina web les dades es transmeten xifrades, evitant-ne la possible lectura o manipulació per tercers.
 1. FORMALITZACIÓ DE COMANDES

Un cop formalitzada la comanda, és a dir, amb l’acceptació de les condicions d’ús i la confirmació del procés de compra a l’apartat COMPRA, l’administrador de la pàgina web enviarà un avís a l’USUARI/CLIENT, confirmant els detalls dels productes adquirits.

 1. LLOC D’ENTREGA, PLAÇOS I PÈRDUES:

Els terminis de lliurament de 24 a 48 hores, aproximades i s’indiquen en dies hàbils a la descripció de cada producte, encara que un retard en el subministrament no serà motiu de penalització.

L’administrador de la pàgina web no serà responsable dels errors causats al lliurament quan l’adreça de lliurament introduïda per l’USUARI/CLIENT, al formulari de comanda no s’ajusti a la realitat o hagin estat omesos.

Segons la destinació es poden fer servir diverses modalitats o mètodes d’enviament. Cada modalitat i cada destinació tenen uns temps d’enviament que s’especifiquen al procés de confirmació de la comanda.

Els terminis poden variar per raons logístiques o de força major. En casos de retards en els lliuraments, l’administrador de la pàgina web informarà els seus USUARIS/CLIENT, quan en tingui coneixement.

Cada lliurament es considera efectuat a partir del moment en què l’agència posa el producte a disposició de l’USUARI/CLIENT, que es materialitza a través del sistema de control utilitzant la companyia de transports.

No es consideraran retards en el lliurament aquells casos en què la comanda hagi estat posada a disposició de l’USUARI/CLIENT, per part de la companyia de transport dins del termini acordat i no hagi pogut ser lliurada per causa imputable a l’USUARI/CLIENT.

Quan la comanda surti de la nostra empresa, se li enviarà un correu electrònic notificant que la seva comanda ha estat acceptada i està sent enviada.

7.1. DADES D’ENTREGA, ENTREGUES NO REALITZADES I PÈRDUES DEL PRODUCTE.

Si en el moment del lliurament l’USUARI/CLIENT es troba absent, el transportista deixés un comprovant indicant com procedir per concertar un nou lliurament. L’administrador de la pàgina web contracta, com a part del servei de lliurament de missatgeria, fer una sèrie d’accions de seguiment, encaminades a garantir que el lliurament es produeix.

Si passats 7 dies hàbils després de la sortida a repartiment de la comanda no se n’ha concertat l’entrega, l’USUARI/CLIENT haurà de posar-se en contacte amb l’administrador de la pàgina web.

En cas que l’USUARI/CLIENT, no sigui procedent així, passats 10 dies hàbils des de la sortida a repartiment de la comanda, aquesta serà retornada i l’USUARI/CLIENT, haurà de fer-se càrrec de les despeses d’enviament i de retorn de la comanda, així com de les possibles despeses de gestió associades.

Si el motiu pel qual no s’ha pogut fer el lliurament, és la pèrdua de la comanda, el transport iniciarà una investigació. En aquests casos, els terminis de resposta oscil·len entre una i tres setmanes.

7.2. MODALITATS D’ENVIAMENT (SERVEI DE TRANSPORT O MISSATGERIA ).

Temps de lliurament, 24 A 48 HORES, en dies feiners, al domicili de l’USUARI/CLIENT.

El servei de missatgeria es fa amb control de seguiment.

Les trameses vàlides per a Espanya Península i Balears.

7-3.DILIGÈNCIA EN L’ENTREGA.

L’USUARI/CLIENT, haurà de comprovar el bon estat de la comanda davant del transport que, per compte de l’administrador de la pàgina web, realitzi el lliurament del producte sol·licitat, indicant a l’albarà de lliurament qualsevol anomalia que pogués detectar a la comanda.

Si, posteriorment, un cop revisats els documents, l’USUARI/CLIENT, detecta qualsevol incidència com a indicis d’haver estat manipulat o qualsevol desperfecte causat en aquest per l’enviament, aquest es compromet a comunicar-ho a l’administrador de la pàgina web via correu electrònic al menor termini de temps possible, preferentment en les següents 24 hores i com a màxim de 30 dies naturals des del lliurament.

 1. DEVOLUCIÓ

8.1. PROCEDIMENT DE DEVOLUCIÓ

NO S’ADMETEN DEVOLUCIONS EN PERRUQUES I TURBANTS

Tots els altres productes comprats a la pàgina web de l’administrador es podran tornar i reemborsar, sempre que l’USUARI/CLIENT, comuniqui a l’administrador la seva intenció de retorn de producte/s adquirit/s dins del termini màxim de 30 dies naturals comptats des de la data de lliurament i que es compleixi allò estipulat en el contracte de compra del servei.

Tota la informació estarà disponible i es podrà visualitzar al LLOC WEB, a les seccions LES MEVES DEVOLUCIONS.

L’administrador de la pàgina web només acceptarà devolucions que compleixin els requisits següents:

 • El producte ha d’estar en el mateix estat en què es va lliurar i ha de conservar l’embalatge i l’etiquetatge original.
 • L’enviament s’ha de fer usant la mateixa caixa o embolcall on ha estat rebut per protegir el producte.
 • Per al cas que no es pugui fer amb l’embolcall amb què es va lliurar, l’USUARI/CLIENT haurà de tornar en un embolcall protector perquè el producte arribi a l’empresa de l’administrador de la pàgina web amb les màximes garanties possibles.
 • Devolució dels diners, si ho desitgeu, en articles no demanats expressament fora de catàleg o en els que marqueu el contrari expressament en la descripció. Aquest dret no es recull pels productes demanats de forma específica per al client, en articles personalitzats etc.
 • Cal incloure una còpia de l’albarà de lliurament dins de l’embolcall, on a més es marquin els productes tornats i el motiu de la devolució.

Si el motiu de la devolució és imputable a l’administrador de la pàgina web (el producte és incorrecte o incomplet, no s’havia demanat, etc.), l’import de la devolució serà reemborsat. Si el motiu és un altre, el cost de les despeses de devolució aniran a càrrec de l’USUARI/CLIENT. 

Per procedir amb una devolució, cal seguir els passos següents:

 • Informar abans de 7, dies naturals des de la recepció que el producte vol ser tornat. La informació es pot fer via correu a,lolaperruquers@hotmail.com, i/o mitjançant el formulari datencióa l’USUARI/CLIENT.
 • L’administrador de la pàgina web informarà l’USUARI/CLIENT, de l’adreça on ha d’enviar el producte.
 • L’USUARI/CLIENT, ha de retornar els productes mitjançant una empresa de missatgeria de la seva elecció. La devolució ha de pagar l’USUARI/CLIENT.
 • Informar l’administrador de la pàgina web de la missatgeria utilitzada, data i hora de la devolució.

8.2. REEMBORSAMENTS A L’USUARI/CLIENT

Únicament en cas que el servei lliurat físicament sigui defectuós o incorrecte, l’administrador de la pàgina web reemborsarà també a l’USUARI/CLIENT les despeses corresponents.

L’administrador de la pàgina web gestionarà l’ordre de devolució sota el mateix sistema que es va fer servir per al pagament. L’aplicació de la devolució al compte o la targeta de l’USUARI/CLIENT dependrà de la targeta i de l’entitat emissora. El termini daplicació serà de fins a 30 dies per a les targetes de crèdit.

 

 1. PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

L’administrador de la pàgina web té tots els drets sobre el contingut, el disseny i el codi font d’aquesta pàgina web i, en especial, amb caràcter enunciatiu però no limitatiu, sobre les fotografies, imatges, textos, logos, dissenys, marques, noms comercials i dades que s’inclouen a la web.

S’adverteix a USUARIS/CLIENTS, que aquests drets estan protegits per la legislació vigent espanyola i internacional relativa a la propietat intel·lectual i industrial.

Així mateix, i sense perjudici de l’anterior, el contingut del LLOC WEB, també té la consideració de programa informàtic, i per tant, també li és aplicable tota la normativa espanyola i comunitària europea vigent en la matèria.

Queda expressament prohibida la reproducció total o parcial d’aquesta web, ni de qualsevol dels continguts, sense el permís exprés i per escrit de l’administrador de la pàgina web.

Així mateix, queda totalment prohibida la còpia, reproducció, adaptació, modificació, distribució, comercialització, comunicació pública i/o qualsevol altra acció que comporti una infracció de la normativa vigent espanyola i/o internacionals en matèria de propietat intel·lectual i/o industrial, així com l’ús dels continguts de la web si no és amb l’autorització prèvia expressa i per escrit de l’administrador. 

L’administrador de la pàgina web informa que no concedeix llicència o autorització implícita sobre els drets de propietat intel·lectual i/o industrial o sobre qualsevol altre dret o propietat relacionada, directament o indirectament, amb els continguts inclosos al LLOC WEB.

Només s’autoritza la utilització dels continguts del domini web amb finalitats informatives i de servei, sempre que se citi o es faci referència a la font, l’usuari és l’únic responsable del mal ús dels mateixos.

 1. ACCÉS I ESTADA A LA WEB

10.1. ELS NOSTRES CONTINGUTS

Els USUARI/CLIENTS, són íntegrament responsables de la seva conducta, en accedir a la informació del LLOC WEB, mentre hi naveguin, així com després d’haver-hi accedit.

Com a conseqüència d’això, els USUARIS/CLIENTS, són els únics responsables davant de l’administrador de la pàgina web i tercers de:

 1. Les conseqüències que es puguin derivar d’una utilització, amb fins o efectes il·lícits o contraris al present document, de qualsevol contingut del LLOC WEB, elaborat o no per l’administrador de la pàgina web, publicat o no sota el seu nom de forma oficial.
 2. Així com de les conseqüències que es puguin derivar de la utilització contrària al contingut del present document i lesiva dels interessos o drets de tercers, o que de qualsevol manera pugui danyar, inutilitzar o deteriorar el LLOC WEB, o els seus serveis o impedir el normal gaudiu per altres usuaris.

L’administrador de la pàgina web es reserva el dret a actualitzar els continguts quan ho consideri convenient, així com eliminar-los, limitar-los o impedir-hi l’accés, de manera temporal o definitiva, així com denegar l’accés al LLOC WEB a USUARIS/CLIENTS, que faci un mal ús dels continguts i/o incompleixin qualsevol dels termes i condicions que apareixen al present document.

L’administrador de la pàgina web informa que no garanteix:

 1. Que laccés al LLOC WEB, i/oa les web denllaç sigui ininterromput o lliure derror.
 2. Que el contingut o programari al qual els USUARIS/CLIENTS, accedeixin a través del web o de les web d’enllaç no contingui cap error, virus informàtic o altres elements en els continguts que puguin produir alteracions al sistema o als documents electrònics i fitxers emmagatzemats en el vostre sistema informàtic o causi un altre tipus de dany.
 3. L’aprofitament que de la informació o contingut del LLOC WEB, o webs d’enllaç que els USUARIS/CLIENTS, poguessin fer per als seus propòsits personals.

La informació continguda en aquesta pàgina web ha de ser considerada pels USUARIS/CLIENTS, com a divulgativa i orientadora, tant pel que fa a la seva finalitat com als seus efectes, per la qual cosa: l’administrador de la pàgina web no garanteix l’exactitud de la informació del LLOC WEB, i per tant no assumeixen cap responsabilitat sobre els possibles perjudicis o incomoditats per als USUARIS/CLIENTS, que poguessin derivar-se alguna inexactitud present al LLOC WEB.

 1. LA NOSTRA RESPONSABILITAT

L’administrador de la pàgina web no assumeix cap responsabilitat derivada, a títol enunciatiu però no limitatiu:

De la utilització que els USUARIS/CLIENTS, puguin fer dels materials del LLOC WEB o webs d’enllaç, ja siguin prohibits o permesos, en infracció dels drets de propietat intel·lectual i/o industrial de continguts del LLOC WEB, o de tercers.

Els eventuals danys i perjudicis als USUARIS/CLIENTS, causats per un funcionament normal o anormal de les eines de cerca, de l’organització o la localització dels continguts i/o accés al LLOC WEB, i, en general, els errors o problemes que es generin en el desenvolupament o instrumentació dels elements tècnics que el LLOC WEB, o un programa faciliti l’USUARI/CLIENT.

Dels continguts d’aquelles pàgines a què els USUARIS/CLIENTS, puguin accedir des d’enllaços inclosos al LLOC WEB, ja siguin autoritzats o no.

Els actes o omissions de tercers, amb independència que aquests tercers poguessin estar units a ladministrador de la pàgina web mitjançant via contractual.

De l’accés de menors d’edat als continguts inclosos al LLOC WEB, sent responsabilitat dels seus progenitors o tutors exercir un control adequat sobre l’activitat dels fills o menors al seu càrrec o bé instal·lar alguna de les eines de control de l’ús de Internet per tal d’evitar l’accés a materials o continguts no aptes per a menors, així com l’enviament de dades personals sense la prèvia autorització dels progenitors o tutors.

 L’administrador de la pàgina web no serà responsable en cap cas quan es produeixin:

 • Errors o retards en l’accés al LLOC WEB, per part de l’USUARI/CLIENT, a l’hora d’introduir les vostres dades al formulari de comanda de serveis, la lentitud o impossibilitat de recepció per part dels destinataris de la confirmació de la comanda o qualsevol anomalia que pugui sorgir quan aquestes incidències siguin degudes a problemes a la xarxa Internet, causes de cas fortuït o força major i qualsevol altra contingència imprevisible aliena a la bona fe de ladministrador de la pàgina web.
 • Errors o incidències que es puguin produir en les comunicacions, esborrament o transmissions incompletes, de manera que no es garanteix que els serveis del lloc web estiguin constantment operatius.
 • Dels errors o danys produïts al lloc web per un ús del servei ineficient i de mala fe per part de l’USUARI/CLIENT.
 • De la no operativitat o problemes a l’adreça electrònica facilitada per l’USUARI/CLIENT, per a l’enviament de la confirmació de la comanda de serveis.

En tot cas, l’administrador de la pàgina web es compromet a solucionar els problemes que puguin sorgir i oferir tot el suport necessari a l’USUARI/CLIENT, per arribar a una solució ràpida i satisfactòria de la incidència.

Així mateix, l’administrador de la pàgina web té dret a realitzar durant intervals temporals definits, campanyes promocionals per promoure el registre de nous membres al vostre servei.

L’administrador de la pàgina web es reserva el dret de modificar les condicions d’aplicació de les promocions, prorrogar comunicant degudament, o procedir a l’exclusió de qualsevol dels participants i/o USUARIS/CLIENTS, de la promoció en cas de detectar qualsevol anomalia, abús o comportament poc ètic en la seva participació.

 1. POLÍTICA DE PRIVACITAT

Els USUARIS/CLIENTS es comprometen a navegar pel LLOC WEB ia utilitzar el contingut de bona fe.

En compliment del que estableix el Reglament General-UE-2016/679 de Protecció de Dades de caràcter personal, aprovat pel Parlament i Consell d’Europa, el 27 d’abril de 2016, us informem que l’emplenament de qualsevol formulari existent a el LLOC WEB, o la remissió d’un correu electrònic a qualsevol de les nostres bústies implica l’acceptació d’aquesta política de privadesa, així com l’autorització a l’administrador de la pàgina web perquè tracti les dades personals que ens faciliti, que seran incorporades al fitxer , titularitat del Responsable del Tractament i/o administrador de la pàgina web, inscrit al Registre General de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.

Les dades dels USUARIS/CLIENTS, seran utilitzades per a l’enviament a través de correu electrònic de les gestions en línia i físiques, que realitzi l’administrador de la pàgina web, així com per al lliurament de les compres.

Per la mera visita al LLOC WEB, els USUARIS/CLIENTS, no faciliten informació personal ni està obligat a facilitar-la.

L’administrador de la pàgina web es compromet a guardar la màxima reserva i confidencialitat sobre la informació que li sigui facilitada i utilitzar-la únicament per als fins indicats.

L’administrador de la pàgina web presumeix que les dades han estat introduïdes pel seu titular o per persona autoritzada per aquest, així com que són correctes i exactes.

Correspon als USUARIS/CLIENTS, l’actualització de les vostres pròpies dades. En qualsevol moment, l’USUARI/CLIENT tindrà el dret d’accés, rectificació, supressió, portabilitat, limitació i oposició a totes les dades personals incloses en els diferents formularis d’alta. Per modificar o actualitzar les vostres dades personals l’USUARI/CLIENT, haureu d’accedir al LLOC WEB, a l’apartat LA MEVA DADES PERSONALS, Per cancel·lar el vostre compte escriurà des del correu electrònic del vostre compte a:  lolaperruquers@hotmail.com,  amb l’assumpte “Cancel·lar Compte”.

Per tant, l’USUARI/CLIENT és responsable de la veracitat de les dades i l’administrador de la pàgina web no serà responsable de la inexactitud de les dades personals dels USUARIS/CLIENTS.

D’acord amb la legislació vigent en matèria de protecció de dades, l’administrador de la pàgina web ha adoptat els nivells de seguretat adequats a les dades facilitades pels USUARIS/CLIENTS i, a més, ha instal·lat tots els mitjans i mesures al seu abast per a evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i extracció dels mateixos.

 1. NULITAT

En cas que qualsevol clàusula dels presents termes i condicions d’ús sigui declarada nul·la, la resta de clàusules es mantindran vigents i s’interpretaran tenint en compte la voluntat de les parts i la mateixa finalitat dels presents termes i condicions.

L’administrador de la pàgina web podrà no exercitar algun dels drets i facultats conferits en aquest document, cosa que no implicarà en cap cas la renúncia a aquests excepte reconeixement exprés per part de l’administrador de la pàgina web o prescripció de l’acció que a cada cas correspongui. 

 1. MODIFICACIÓ DELS TERMES I CONDICIONS D’ÚS

L’administrador de la pàgina web es reserva el dret a modificar, en qualsevol moment, la presentació i configuració del LLOC WEB, així com els presents termes i condicions d’ús.

Per això, l’administrador de la pàgina web recomana a l’USUARI/CLIENT llegir atentament les condicions i termes d’ús, cada cop que accedeixi al LLOC WEB. Els USUARIS/CLIENTS sempre disposaran d’aquests termes i condicions d’ús en un lloc visible, lliurement accessible per a totes les consultes que vulgui fer.

 1. LLEI APLICABLE I ARBITRATGE

Aquests termes i condicions dús es regeixen per la legislació espanyola aplicable en la matèria. Per resoldre qualsevol controvèrsia o conflicte que se’n derivi, les parts se sotmeten a la jurisdicció dels tribunals de MATARO, (BARCELONA), la ciutat origen de l’empresa propietària del LLOC WEB llevat que la llei imposi una altra jurisdicció.