INFORMACIÓ CORPORATIVA

En compliment de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, LOLA BECERRA SANCHEZ, us informa que és titular dels llocs web:
www.lolaperruquers.com, acord amb l’exigència de l’article 10 de l’esmentada Llei, LOLA BECERRA SANCHEZ, notifica les dades següents: el titular d’aquesta pàgina web és LOLA BECERRA SANCHEZ, amb NIF/CIF: 38796811-C, i domicili social: ARGENTONA, 16, Codi Postal: 08302. Localitat: MATARÓ, Província: BARCELONA. L’adreça de correu electrònic de contacte amb l’empresa és: lolaperruquers@hotmail.com

 

USUARI I RÈGIM DE RESPONSABILITATS

La navegació per accés i ús de la pàgina web
www.lolaperruquers.com,

i tots els subdominis i directoris inclosos sota la mateixa, així com els serveis o continguts que a través seu es puguin obtenir i tots els portals de domini propi sota titularitat de LOLA  BECERRA SANCHEZ, atorga la Condició d’Usuari, per la qual s’accepten , en navegar per la pàgina LOLA BECERRA SANCHEZ, totes les condicions d’ús que s’estableixen aquí sense perjudicar l’aplicació de la corresponent normativa de compliment legal obligat segons el cas.

Per això, si les consideracions detallades en aquest avís legal no són de la seva conformitat, preguem no faci ús del portal, ja que qualsevol ús que faci del mateix o els serveis i continguts que s’hi inclouen implicarà l’acceptació dels termes legals recollits en aquest. text.

La pàgina web de LOLA BECERRA SANCHEZ proporciona gran diversitat d’informació, serveis i dades. L’usuari assumeix la responsabilitat en l’ús correcte dels llocs web. Aquesta responsabilitat s’estendrà a: La veracitat i licitud de les informacions aportades per l’usuari als formularis emesos per LOLA BECERRA SANCHEZ, per accedir a determinats continguts o serveis oferts per la web.

L’ús de la informació, els serveis i les dades ofertes per, LOLA BECERRA SANCHEZ, contra les disposicions d’aquestes condicions, la Llei, la moral, els bons costums o l’ordre públic o que, altrament, puguin suposar lesió dels drets de tercers o del funcionament dels llocs web. A aquest efecte, l’Usuari s’abstindrà d’utilitzar qualsevol dels continguts amb finalitats o efectes il·lícits, prohibits en aquest text, lesius dels drets i interessos de tercers, o que de qualsevol manera puguin fer malbé, inutilitzar, sobrecarregar, deteriorar o impedir la normal utilització dels continguts, altres Usuaris o de qualsevol usuari dInternet (hardware i software).

Els usuaris respondran dels danys i perjudicis de tota naturalesa que l’empresa propietària del web pugui patir, directament o indirectament, com a conseqüència d’incompliment de qualsevol de les obligacions derivades de l’ús del web i d’aquesta política de privadesa.

En particular, ia títol merament indicatiu i no exhaustiu, l’Usuari es compromet a no transmetre, difondre o posar a disposició de tercers informacions, dades, continguts, missatges, gràfics, dibuixos, arxius de so i/o imatge, fotografies de la web .

POLÍTICA DE PRIVACITAT

POLÍTICA D’ENLLAÇOS I EXENCIONS DE RESPONSABILITAT

LOLA BECERRA SANCHEZ, no es fa responsable del contingut de les pàgines web a què pugui accedir l’usuari a través dels enllaços establerts als seus llocs web i declara que en cap cas examinarà ni exercitarà cap mena de control sobre el contingut d’altres pàgines de la xarxa.

Així mateix, tampoc garanteix la disponibilitat tècnica, exactitud, veracitat, validesa o legalitat de pàgines alienes a la seva propietat a què es pugui accedir a través dels enllaços.

LOLA BECERRA SANCHEZ, declara que ha adoptat totes les mesures necessàries per evitar qualsevol dany que es pugui derivar de la navegació per les seves pàgines web. En conseqüència, LOLA BECERRA SANCHEZ no es fa responsable, en cap cas, dels eventuals danys que pugui patir l’usuari a causa de la navegació per Internet.

LOLA BECERRA SANCHEZ, no es responsabilitza dels danys o perjudicis de qualsevol tipus produïts a l’Usuari que portin causa de fallades o desconnexions a les xarxes de telecomunicacions que produeixin la suspensió, cancel·lació, instal·lació o interrupció del servei del web durant la prestació del mateix o amb caràcter previ.

L’accés a la web: www.lolaperruquers.com, no implica l’obligació per part de l’empresa de controlar l’absència de virus o qualsevol altre element informàtic nociu. Correspon a l’Usuari, en tot cas, la disponibilitat d’eines adequades per a la detecció i desinfecció de programes informàtics nocius.

LOLA BECERRA SANCHEZ, no es responsabilitza dels danys produïts als equips informàtics, documents i/o fitxers dels Usuaris o de tercers durant la prestació del servei al Portal.

 

PUBLICITAT

La web: www.lolaperruquers.com, podrà allotjar continguts publicitaris o patrocinats. Els anunciants o patrocinadors són els únics responsables d’assegurar-se que el material remès per a la seva inclusió a la web compleix les lleis que en cada cas puguin ser aplicables.

LOLA BECERRA SANCHEZ, no serà responsable de qualsevol error, inexactitud o irregularitat que puguin contenir els continguts publicitaris o dels patrocinadors.

MODIFICACIONS

LOLA BECERRA SANCHEZ, es reserva el dret a realitzar les modificacions que consideri oportunes, sense avís previ, en el contingut dels seus llocs web, tant pel que fa als continguts dels llocs web com per les condicions d’ús o per les condicions generals de contractació. Aquestes modificacions podran realitzar-se, a través dels seus llocs web, de qualsevol forma admissible en dret i seran de compliment obligat durant el temps que estiguin publicades a la web i fins que no siguin modificades per altres posteriors.

 

RESERVA DE COOKIES

LOLA  BECERRA SANCHEZ, es reserva el dret d’utilitzar cookies en la navegació de l’usuari pels seus llocs web per facilitar la personalització i la comoditat de la navegació. Seguint la política de protecció de dades de l’empresa, LOLA BECERRA SANCHEZ informa que les cookies s’associen a l’usuari anònim i al seu ordinador i no proporcionen per si mateixes ni el nom ni els cognoms de l’usuari.

L’usuari té la possibilitat de configurar el seu navegador de manera que sigui informat de la recepció de cookies, podent, si així ho desitja, impedir que s’instal·lin al disc dur. No obstant això, per accedir als llocs web de, LOLA BECERRA SANCHEZ, no és preceptiva la instal·lació de cookies.

L’usuari es compromet a abstenir-se de reproduir, copiar, distribuir, posar a disposició o de qualsevol altra manera comunicar públicament, transformar o modificar els continguts, llevat que es compti amb l’autorització del titular dels drets corresponents o això resulti legalment permès.

 

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONAL

De conformitat amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal, LOLA BECERRA SANCHEZ, informa els usuaris dels seus llocs web que les dades personals demanades per l’empresa mitjançant els formularis situats a les seves pàgines, seran introduïts en un fitxer automatitzat sota la responsabilitat de, LOLA BECERRA SANCHEZ, amb la finalitat de poder facilitar, agilitzar i complir els compromisos establerts entre les dues parts. Així mateix, LOLA BECERRA SANCHEZ, informa de la possibilitat d’exercir els drets d’accés, rectificació, oposició, supressió, limitació i portabilitat per qualsevol mitjà que deixi constància del seu enviament i de la seva recepció a la direcció: ARGENTONA, 16, Codi Postal: 08302, Localitat: MATARO, Província: BARCELONA, o al correu electrònic lolaperruquers@hotmail.com, ​​aportant fotocòpia del DNI o documentació alternativa que acrediti la seva identitat.

Mentre no ens comuniqui el contrari, entendrem que les seves dades no han estat modificades, que vostè es compromet a notificar-nos qualsevol variació i que tenim el consentiment per utilitzar-les per tal de poder fidelitzar la relació entre les parts.

D’acord amb el que estableix la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i el Comerç Electrònic a l’article 21, demanem el seu consentiment per poder realitzar comunicacions publicitàries que considerem que puguin ser del vostre interès, per correu electrònic o per qualsevol altre mitjà de comunicació electrònica equivalent.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL

Els drets de propietat intel·lectual i industrial derivats de tots els textos, imatges, així com dels mitjans i formes de presentació i muntatge de les seves pàgines pertanyen, per si mateixos o com a cessionària, a, LOLA BECERRA SANCHEZ. Seran, per tant, obres protegides amb propietat intel·lectual per l’ordenament jurídic espanyol i se’ls podrà aplicar tant la normativa espanyola i comunitària en aquest camp, com els tractats internacionals relatius a la matèria i subscrits per Espanya.

Tots els drets reservats. En compliment de la Llei de la Propietat Intel·lectual es prohibeix expressament la reproducció, distribució, comunicació pública i utilització de la totalitat o part dels continguts de les seves pàgines web sense el consentiment explícit de LOLA  BECERRA SANCHEZ. Així mateix, LOLA BECERRA SANCHEZ, es reserva la facultat de presentar les accions civils o penals que consideri oportunes per la utilització indeguda de les pàgines web i continguts o per l’incompliment d’aquestes condicions.

 

ACCIONS LEGALS, I JURISDICCIÓ

La relació entre l’usuari i LOLA  BECERRA SANCHEZ, es regirà per la normativa espanyola vigent i seran competents per decidir sobre qualsevol controvèrsia que pugui sorgir entre l’usuari i LOLA BECERRA SANCHEZ, als jutjats o tribunals de la localitat de MATARÓ.